2020. február 27., Ákos, Bátor
Gyengénlátóknak Nyomtatás E-mail Facebook Twitter RSS Időjárás

Egy orvos gondolatai az evolúcióról és az emberiség Földünkre gyakorolt hatásáról

Ahhoz, hogy a 4.55 milliárd éves Földünk életével és állapotával foglalkozni tudjunk áttekintettük a vele kapcsolatos tényeket és adatokat. Megállapítottuk, hogy Glóbuszunk a végtelen Mindenség folyamatos anyag- és energia- áramlásának egy porszemnyi része, melynek az eddigi élete két nagy periódusra és azokon belül különböző időszakokra osztható. 

Az első periódus, az ún. tiszta fizikai élet, amely steril volt és maga volt az abiotikus evolúció. A fizikai élet az izzó Föld kialakulásával kezdődött és a biológiai élet megjelenésével ért véget. Ez a periódus három időszakra bontható. Az első alatt a Földet alkotó atomok alakultak ki, geológiai jelenségek indultak el és végül a felszín megszilárdult. A második időszak akkor szűnt meg, amikor a víz megjelent. Ezt követően indultak el azok a kémiai reakciók, melyek elvezettek a biológiai élet megjelenéséig, a harmadik időszak végéig.

Shutterstock

A második periódus az biológiai élet 0,85-0,75 milliárd évvel ezelőtti kialakulásával kezdődött és jelenleg is tart. Ez a periódus két időszakból áll:

 1.  Az első időszak a biológiai evolúcióval jellemezhető, és az ember, mintegy 30 ezer évvel ezelőtti megjelenéséig tartott. Ez alatt csak természetes biológiai folyamatok és azok következményei voltak jelen, a már a korábbi fizikai életet is meghatározó, a végtelen és megismerhetetlen Mindenség/az Isten állandó és általános törvényéből következő anyag- és energia-áramlási következményekkel együtt. Nagyon lényeges esemény, hogy az élőlények külső energia felhasználásával építik fel testanyagaikat, folytatnak anyagcserét, befolyásolják a környezetüket és a lebomlásukig/elégetésükig tárolnak energiát, azaz a korábbi anyag- és energia-áramlást módosítják.      
 2.  A második időszak az ember megjelenése utáni szakasz, melyet az emberek tudatos cselekedetei és a tűz használata jellemez, a már korábban is permanensen létezett hatásokkal együtt. Mindegyik periódus és időszak történései az akkori energia- és anyag-mozgás következményei!

A felsorolt periódusok és időszakok közül most csak azzal a rövid szakasszal foglalkozunk, amelyik 1778-ban kezdődött és még napjainkban is tart. z ipari forradalom kezdetétől elérhető adatokat és a Földön szemmel is tapasztalható változásokat – a hó borította területek és az esőerdők zsugorodása, a sivatag térhódítása, a felszíni vizek hőmérsékletének emelkedése, a Föld felszínének, légkörének és a korábbi anyag-, valamint energia-áramlásnak, továbbá az ökológiai rendszereknek a változása, az emberek és a házi állatok számának növekedése stb. – figyelembe véve tettük meg a következtetéseinket.

Az adatokat időrendben ábrázoltuk és mutatjuk be. Az alábbi ábrán tizenegy paraméter – a vízenergia nagysága, az erdők területe, az emberek száma, a szén mennyisége, az olaj mennyisége, az atomenergia nagysága, a gáz mennyisége, a szélenergia nagysága, a szarvasmarhák száma, a Föld átlaghőmérséklete és az atmoszféra CO2 koncentrációja – értékei szerepelnek 1850 és 2015 között. 

1. Vízi energia TWh; 2. Az erdők területe (ha); 3.  Az emberek száma; 4. A szén mennyisége (t); 5. Az olaj  mennyisége (t); 6. Atomenergia (TWh); 7. A gáz mennyisége (m3); 8. Szélenergia (TWh); 9. A szarvasmarhák száma; 10. A Föld átlaghőmérséklete (°C); 11. A légkör CO2 tartalma (ppm)

Mivel más mérések alapján kijelenthető, hogy a Napból és a Mindenségből most sem érkezik több energia mint korábban, és a Földünkben sem zajlanak olyan mérhető geológiai események, amelyekkel értelmezni lehetne a napjainkban  tapasztalható változásokat, egyértelmű, hogy a kiváltó okokat a zárt bioszféránkban élő emberek létével és cselekedeteivel lehet csak értelmezni. 

Az alábbi táblázat adatai tovább árnyalják a képet...

A táblázatban szereplő rövidítések:

 1. un. = nem ismert
 2. * = CO2 kibocsátás abban az esetben, amikor a személy O2   iigénye 270 liter/nap (alapanyagcsere)         
 3. ** = alapanyagcsere esetén: 88 W/nap
 4. *** = 75 kg-os borjúval végzett kísérlet esetén: 311 liter/nap
 5. ****= 75 kg-os borjúval végzett kísérlet esetén: 89.16 W/nap
 6. *****= egy szarvasmarha esetén: 100-500 liter/nap          ******= MW     *2 Több év adata együtt

Az eltelt több mint 200 év során olyan új és növekvő mértékű földfelszíni, légköri, biológiai változások, valamint energia- és anyag-mozgások indultak el, amelyek nemcsak az élet kialakulása kori, hanem az első ember megjelenése kori, sőt még az ipari forradalom indulásáig terjedő időszakra jellemző folyamatoktól is lényegesen eltérnek, azaz korábban nem léteztek. Ezek a folyamatok egy új energia- és anyag-egyensúlyi állapot kialakulását segítik, annak minden biológiai következményével együtt.

A változások okai és következményei három csoportba sorolhatók:  

 1.  Az első csoportba tartoznak azok, amelyek a zárt rendszerben élő, növekvő számú emberekkel és háziállatokkal kapcsolatosak. Ezek között a fő tényezők az ipari termelés – főleg a nem természetes anyagok előállításával és kibocsátásával –, a mezőgazdasági tevékenység – különösen az intenzív földművelés és a nagyüzemi állattartás –, a katonai, a közlekedési, és a kommunális hatások, a tudományos kutatás – főleg a műanyag szintézis, az atomenergetika, az űrkísérletek és a génmódosítás –, a profit orientált gazdaság-politika, és az emberek vég nélküli igénye.    
 2. A második csoportba a Föld természetes felszínének változásai sorolhatók, melyeket a városok, az építmények – épületek, utak stb. –, az erdők irtása, a mezőgazdasági területek kialakítása, a bányák és a víztározók létesítése, valamint a felszíni vizek szennyeződése stb. reprezentál. Ezek a változások nemcsak a beérkező energia abszorpcióját, adszorpcióját, hasznosulását, visszaverődését és a Föld hőkisugárzását befolyásolják, hanem a korábbi természetes ökológiai rendszerekre is jelentős befolyást gyakorolnak, annak minden további következményeivel.
 3. A harmadik csoportba a Föld atmoszférájának a terhelése (CO2, egyéb gázok, gőzök és szilárd részecskék, repülőjáratok, rakéták stb.) tartozik, melynek következtében a légkör összetétele, állapota és mozgása módosul és ennek következtében a külső energiák korábbi érkezési módja, valamint a földi hő távozása, a víz körforgás folyamata és így a klimatikus viszonyok is változnak.
Shutterstock

Napjaink problémája az, hogy a korábbi természetes viszonyokat megváltoztató folyamatok intenzitása megállás nélkül növekszik.

Ez a jelenség azért sem közömbös, mert a terhelés növekedése, a spontán mutációk gyakoriságát is érintheti.

Sajnos az eddigi “óvó” beavatkozásoknak gyakorlatilag nincs mérhető hatása és ennek következtében a bioszféránk állapota, azaz a biológiai élet alapja állandóan romlik. Talán még rendelkezünk annyi idővel, hogy az emberi életet megmentsük, de ehhez elengedhetetlen drasztikus korlátozások azonnali bevezetése.

Neked ajánljuk
A Biblia és az ember környezete A fenntarthatóság kihívásai és lehetőségei Jobb lett a világ Az egymilliomodik faj érkezett meg az ítéletnapi vetőmagbunkerbe (videóval) A talajtermékenység visszaesésével, a vízminőség romlásával kell számolnunk
Forrás: Élő Bolygónk
Vissza
Hírfolyam